حلما جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

حلما جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

حلما جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم حلما

حلما جان تو هم عشقمی … هم بهترین دوستمی … هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم حلما عزیز

اسم نوشته اسم نوشته حلما
عکس پروفایل حلما
عکس حلما

عکس های مرتبط حلما جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارسال دیدگاه