خداجونم برای تمام وقتایی که تو پیشم بودی

خداجونم برای تمام وقتایی که تو پیشم بودی

خداجونم

برای تمام وقتایی

که تو پیشم بودی وقتی
 
هیچ کس نبود

ازت ممنونم

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا

عکس های مرتبط خداجونم برای تمام وقتایی که تو پیشم بودی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است