خدایا بارها همانجایی دستم را گرفتی

خدایا بارها همانجایی دستم را گرفتی

خدایا

بارها همانجایی دستم را گرفتی

که میتوانستی

خیلی راحت مچم را بگیری

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط خدایا بارها همانجایی دستم را گرفتی

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته خدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است