خدایا بارها همانجایی دستم را گرفتی

خدایا بارها همانجایی دستم را گرفتی

خدایا

بارها همانجایی دستم را گرفتی

که میتوانستی

خیلی راحت مچم را بگیری

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا

عکس های مرتبط خدایا بارها همانجایی دستم را گرفتی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است