سایت رد پیکس
خدایا بارها همانجایی دستم را گرفتی

خدایا بارها همانجایی دستم را گرفتی


خدایا

بارها همانجایی دستم را گرفتی

که میتوانستی

خیلی راحت مچم را بگیری


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط