خدایا خودت آرامم کن نمیخواهم بندگانت

خدایا خودت آرامم کن نمیخواهم بندگانت

خدایا

خودت آرامم کن

نمیخواهم بندگانت مرا آرام کنند

چرا که همانگونه که آرام میکنند

بدتر از آن ویرانم میکنند

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا

عکس های مرتبط خدایا خودت آرامم کن نمیخواهم بندگانت

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است