خدایا خودت آرامم کن نمیخواهم بندگانت

خدایا خودت آرامم کن نمیخواهم بندگانت

خدایا

خودت آرامم کن

نمیخواهم بندگانت مرا آرام کنند

چرا که همانگونه که آرام میکنند

بدتر از آن ویرانم میکنند

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط خدایا خودت آرامم کن نمیخواهم بندگانت

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته خدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است