سایت رد پیکس
خدایا قلب ما را خالی از عشق

خدایا قلب ما را خالی از عشق


خدایا!

قلب ما را خالی از عشق

و جیب ما را خالی از پول مپسند!


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط