خدایا هر کسی غمگینه یه شادی غیرمنتظره

خدایا هر کسی غمگینه یه شادی غیرمنتظره


خدایا هر کسی غمگینه

یه شادی غیرمنتظره

بفرست تو زندگیش


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خداعکس خدا
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط خدایا هر کسی غمگینه یه شادی غیرمنتظره

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته خدا

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است