خدایا هر کسی غمگینه یه شادی غیرمنتظره

خدایا هر کسی غمگینه یه شادی غیرمنتظره

خدایا هر کسی غمگینه

یه شادی غیرمنتظره

بفرست تو زندگیش

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا

عکس های مرتبط خدایا هر کسی غمگینه یه شادی غیرمنتظره

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است