سایت رد پیکس
خدایا هم میدونی هم میتونی

خدایا هم میدونی هم میتونی


خدایا

هم میدونی

هم میتونی

گره از مشکلم بگشای


خدایا هرکی هر مشکلی داره به هر دلیلی دستی به سمتت دراز میکنه،مشکلشو حل کن
خدایا امیدمون به درگاه خودت هست، امیدمون به مهربونیه خودت هست ما بندگان گناهکارت جز درگاهت جایی نداریم پناه ببریم خدای من

( دستمونو بگیر خدایا هم میدونی هم میتونی )


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط