خدایا کمک کن تا وقتی ذوقشو داریم

خدایا کمک کن تا وقتی ذوقشو داریم

خدایا کمک کن

تا وقتی ذوقشو داریم به اون چیزی

که تو فکرمونه برسیم

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا

عکس های مرتبط خدایا کمک کن تا وقتی ذوقشو داریم

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است