سایت رد پیکس
خدایا گشایشی ایجاد کن برای دل هایی که

خدایا گشایشی ایجاد کن برای دل هایی که


خدایا!
گشایشی ایجاد کن
برای دل هایی که با بغض صدایت می زنند ...


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط