خدایا گشایشی ایجاد کن برای دل هایی که

خدایا گشایشی ایجاد کن برای دل هایی که

خدایا!
گشایشی ایجاد کن
برای دل هایی که با بغض صدایت می زنند ...

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط خدایا گشایشی ایجاد کن برای دل هایی که

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته خدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است