خدایا گشایشی ایجاد کن برای دل هایی که

خدایا گشایشی ایجاد کن برای دل هایی که

خدایا!
گشایشی ایجاد کن
برای دل هایی که با بغض صدایت می زنند …

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا

عکس های مرتبط خدایا گشایشی ایجاد کن برای دل هایی که

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است