سایت رد پیکس
خدا جان دستانم را بگیر و راه پیش رویم

خدا جان دستانم را بگیر و راه پیش رویم


خدا جان

دستانم را بگیر

و راه پیش رویم را هموار کن

سخت محتاج خودت هستم


امضاء

همان روسیاه همیشگی


عکس نوشتهعکس نوشته خداعکس پروفایل خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته خدا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط