خدیجه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

خدیجه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

خدیجه جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
خدیجه عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک خدیجه جان
خدیجه جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته خدیجه
عکس پروفایل خدیجه
عکس خدیجه

عکس های مرتبط خدیجه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است