سایت رد پیکس
خوبم خیلی خوب مگر میشود به فکر تو

خوبم خیلی خوب مگر میشود به فکر تو


خوبم

خیلی خوب!

مگر میشود به فکر تو بود و خوب نبود

تو را خیال داشت و بد بود

من خوبم قشنگ عزیز!

راستی تا یادم نرفته بگویم: دوستت دارم

نه مث دیروز

نه مثل امروز

نه حتی مثل اول سطر...

تو را یک جور دیگر دوست دارم بیشتر از هر جور...


عکس نوشتهعکس نوشته عاشقانهعکس پروفایل عاشقانه
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته عاشقانه


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط