سایت رد پیکس
خوشا روزی که میگفتی که بی عشق تو میمیرم

خوشا روزی که میگفتی که بی عشق تو میمیرم


خوشا روزی که میگفتی

که بی عشق تو میمیرم

گذشت عمری و فهمیدم

کسی بی من نمرد ...


عکس نوشتهعکس نوشته تیکه دارعکس پروفایل تیکه دار
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته تیکه دار


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط