داوود جان چهارشنبه سوریت مبارک

داوود جان چهارشنبه سوریت مبارک

داوود جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک داوود جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای داوود

داوود جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
داوود جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته داوود
عکس پروفایل داوود
عکس داوود

عکس های مرتبط داوود جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه