سایت رد پیکس
دلتنگم و دیدار تو درمان من است

دلتنگم و دیدار تو درمان من است


دلتنگم و دیدار تو درمان من است!
حضرت معشوق! در اوجِ دلتنگی،
بازهم از دور سلام ... 


عکس نوشتهعکس نوشته مذهبیعکس پروفایل مذهبی
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته مذهبی


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط