سایت رد پیکس
دلم نگرفته از اینکه رفتی دلم گرفته از همه

دلم نگرفته از اینکه رفتی دلم گرفته از همه


دلم نگرفته از اینکه رفتی

دلم گرفته از همه دوست داشتنهایی که

گفتی ولی نداشتی...!


عکس نوشتهعکس نوشته غمگینعکس پروفایل غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته غمگین


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط