دیگر مرا به داشتن تو انتظاری نیست

دیگر مرا به داشتن تو انتظاری نیست

دیگر مرا به داشتن تو

انتظاری نیست

نه من حال عاشقی دارم

نه تو لیاقت عاشق شدن!

عکس نوشته عکس نوشته دلتنگی
عکس پروفایل دلتنگی
عکس دلتنگی
دریافت عکس

عکس های مرتبط دیگر مرا به داشتن تو انتظاری نیست

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته دلتنگی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است