زیبایی نقاشی خدا لبخند مادر است

زیبایی نقاشی خدا لبخند مادر است


زیبایی نقاشی خدا

لبخند مادر است

خدایا این لبخند را از کسی نگیر


عکس نوشتهعکس نوشته مادرعکس پروفایل مادرعکس مادر
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط زیبایی نقاشی خدا لبخند مادر است

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مادر

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است