سارگل جان چهارشنبه سوریت مبارک

سارگل جان چهارشنبه سوریت مبارک

سارگل جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک سارگل جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای سارگل

سارگل جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
سارگل جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته سارگل
عکس پروفایل سارگل
عکس سارگل

عکس های مرتبط سارگل جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است