سارگل جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سارگل جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سارگل جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
سارگل عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک سارگل جان
سارگل جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته سارگل
عکس پروفایل سارگل
عکس سارگل

عکس های مرتبط سارگل جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است