سایه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سایه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سایه جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
سایه عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک سایه جان
سایه جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته سایه
عکس پروفایل سایه
عکس سایه

عکس های مرتبط سایه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است