ستاره جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ستاره جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ستاره جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
ستاره عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک ستاره جان
ستاره جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته ستاره
عکس پروفایل ستاره
عکس ستاره

عکس های مرتبط ستاره جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است