سحر جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

سحر جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

سحر جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم سحر

سحر جان تو هم عشقمی … هم بهترین دوستمی … هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم سحر عزیز

اسم نوشته اسم نوشته سحر
عکس پروفایل سحر
عکس سحر

عکس های مرتبط سحر جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارسال دیدگاه