سرور جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سرور جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سرور جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
سرور عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک سرور جان
سرور جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته سرور
عکس پروفایل سرور
عکس سرور

عکس های مرتبط سرور جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است