سمانه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سمانه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سمانه جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
سمانه عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک سمانه جان
سمانه جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته سمانه
عکس پروفایل سمانه
عکس سمانه

عکس های مرتبط سمانه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه