سوگند جان چهارشنبه سوریت مبارک

سوگند جان چهارشنبه سوریت مبارک

سوگند جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک سوگند جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای سوگند

سوگند جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
سوگند جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته سوگند
عکس پروفایل سوگند
عکس سوگند

عکس های مرتبط سوگند جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است