سوگند جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سوگند جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

سوگند جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
سوگند عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک سوگند جان
سوگند جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته سوگند
عکس پروفایل سوگند
عکس سوگند

عکس های مرتبط سوگند جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است