سایت رد پیکس
شده از درد بخندی که نبارد چشمت

شده از درد بخندی که نبارد چشمت


شده از درد بخندی

که نبارد چشمت ؟ ...

من در این خنده‌ی پر غصه مهارت دارم


عکس نوشتهعکس نوشته غمگینعکس پروفایل غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته غمگین


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط