شیرین جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

شیرین جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

شیرین جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
شیرین عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک شیرین جان
شیرین جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته شیرین
عکس پروفایل شیرین
عکس شیرین

عکس های مرتبط شیرین جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است