شیوا جان چهارشنبه سوریت مبارک

شیوا جان چهارشنبه سوریت مبارک

شیوا جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک شیوا جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای شیوا

شیوا جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
شیوا جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته شیوا
عکس پروفایل شیوا
عکس شیوا

عکس های مرتبط شیوا جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است