صادق جان چهارشنبه سوریت مبارک

صادق جان چهارشنبه سوریت مبارک

صادق جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک صادق جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای صادق

صادق جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
صادق جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته صادق
عکس پروفایل صادق
عکس صادق

عکس های مرتبط صادق جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه