صبرم کفاف این همه غم را نمی دهد

صبرم کفاف این همه غم را نمی دهد

صبرم کفاف

این همه غم را نمی دهد

عکس نوشته عکس نوشته فاز سنگین
عکس پروفایل فاز سنگین
عکس فاز سنگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط صبرم کفاف این همه غم را نمی دهد

موضوعات مرتبط عکس نوشته فاز سنگین

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است