صفیه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

صفیه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

صفیه جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
صفیه عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک صفیه جان
صفیه جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته صفیه
عکس پروفایل صفیه
عکس صفیه

عکس های مرتبط صفیه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است