طاها جان چهارشنبه سوریت مبارک

طاها جان چهارشنبه سوریت مبارک

طاها جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک طاها جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای طاها

طاها جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
طاها جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته طاها
عکس پروفایل طاها
عکس طاها

عکس های مرتبط طاها جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه