طاهره جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

طاهره جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

طاهره جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم طاهره

طاهره جان تو هم عشقمی … هم بهترین دوستمی … هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم طاهره عزیز

اسم نوشته اسم نوشته طاهره
عکس پروفایل طاهره
عکس طاهره

عکس های مرتبط طاهره جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارسال دیدگاه