فائزه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

فائزه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

فائزه جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
فائزه عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک فائزه جان
فائزه جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته فائزه
عکس پروفایل فائزه
عکس فائزه

عکس های مرتبط فائزه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است