فرامرز جان چهارشنبه سوریت مبارک

فرامرز جان چهارشنبه سوریت مبارک

فرامرز جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک فرامرز جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای فرامرز

فرامرز جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
فرامرز جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته فرامرز
عکس پروفایل فرامرز
عکس فرامرز

عکس های مرتبط فرامرز جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است