فرزانه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

فرزانه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

فرزانه جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
فرزانه عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک فرزانه جان
فرزانه جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته فرزانه
عکس پروفایل فرزانه
عکس فرزانه

عکس های مرتبط فرزانه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است