فرشته جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

فرشته جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

فرشته جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
فرشته عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک فرشته جان
فرشته جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته فرشته
عکس پروفایل فرشته
عکس فرشته

عکس های مرتبط فرشته جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است