فرق نمی کند چه کسی اول می آید

فرق نمی کند چه کسی اول می آید


فرق نمی کند
چه کسی اول می آید !
مهم این است که چه کسی
زیر قولش نمیزند ... !!!


عکس نوشتهعکس نوشته مفهومیعکس پروفایل مفهومیعکس مفهومی
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط فرق نمی کند چه کسی اول می آید

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است