فرهاد جان چهارشنبه سوریت مبارک

فرهاد جان چهارشنبه سوریت مبارک

فرهاد جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک فرهاد جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای فرهاد

فرهاد جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
فرهاد جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته فرهاد
عکس پروفایل فرهاد
عکس فرهاد

عکس های مرتبط فرهاد جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است