قسم به حقارت واژه و شکوه سکوت که

قسم به حقارت واژه و شکوه سکوت که

و قسم به حقارت واژه و شکوه سکوت که

گاهی شرح حال آدمی ممکن نیست

عکس نوشته عکس نوشته مفهومی
عکس پروفایل مفهومی
عکس مفهومی
دریافت عکس

عکس های مرتبط قسم به حقارت واژه و شکوه سکوت که

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است