مادر عزیزم تولدت مبارک ای وجودم از تو

مادر عزیزم تولدت مبارک ای وجودم از تو

ای وجودم از تو
قدرت و توان گرفته
ای که از نفس هایت
هستی من جان گرفته

مادر عزیزم تولدت مبارک

عکس نوشته عکس نوشته مناسبتی
عکس پروفایل مناسبتی
عکس مناسبتی
دریافت عکس

عکس های مرتبط مادر عزیزم تولدت مبارک ای وجودم از تو

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مناسبتی

ارسال دیدگاه