ماریا جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ماریا جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ماریا جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
ماریا عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک ماریا جان
ماریا جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته ماریا
عکس پروفایل ماریا
عکس ماریا

عکس های مرتبط ماریا جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه