ما خرداد ماهی ها تو انبار کردن حرف های نگفته

ما خرداد ماهی ها تو انبار کردن حرف های نگفته

ما خردادیا
تو انبار کردن حرف های نگفته
تو تظاهر به اینکه حالمون خوبه
استادیم...

عکس نوشته عکس نوشته خرداد ماهی
عکس پروفایل خرداد ماهی
عکس خرداد ماهی
دریافت عکس

عکس های مرتبط ما خرداد ماهی ها تو انبار کردن حرف های نگفته

موضوعات مرتبط عکس نوشته خرداد ماهی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است