ما خرداد ماهی ها تو انبار کردن حرف های نگفته

ما خرداد ماهی ها تو انبار کردن حرف های نگفته

ما خردادیا
تو انبار کردن حرف های نگفته
تو تظاهر به اینکه حالمون خوبه
استادیم…

عکس نوشته عکس نوشته خرداد ماهی
عکس پروفایل خرداد ماهی
عکس خرداد ماهی

عکس های مرتبط ما خرداد ماهی ها تو انبار کردن حرف های نگفته

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است