محیا جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

محیا جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

محیا جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم محیا

محیا جان تو هم عشقمی … هم بهترین دوستمی … هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم محیا عزیز

اسم نوشته اسم نوشته محیا
عکس پروفایل محیا
عکس محیا

عکس های مرتبط محیا جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارسال دیدگاه