ملیحه جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ملیحه جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ملیحه جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم ملیحه

ملیحه جان تو هم عشقمی … هم بهترین دوستمی … هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم ملیحه عزیز

اسم نوشته اسم نوشته ملیحه
عکس پروفایل ملیحه
عکس ملیحه

عکس های مرتبط ملیحه جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است