سایت رد پیکس
من آمدم به جهان فقط به عشق علی

من آمدم به جهان فقط به عشق علی


من آمدم به جهان فقط به عشق علی
که دل ببخشم و جان فقط به عشق علی

چه کرده با دل من « فَمن یَمُت یَرَنی»
خوش است رفتن جان فقط به عشق علی


عکس نوشتهعکس نوشته مذهبیعکس پروفایل مذهبی
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته مذهبی


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط