من آمدم به جهان فقط به عشق علی

من آمدم به جهان فقط به عشق علی

من آمدم به جهان فقط به عشق علی
که دل ببخشم و جان فقط به عشق علی

چه کرده با دل من « فَمن یَمُت یَرَنی»
خوش است رفتن جان فقط به عشق علی

عکس نوشته عکس نوشته مذهبی
عکس پروفایل مذهبی
عکس مذهبی
دریافت عکس

عکس های مرتبط من آمدم به جهان فقط به عشق علی

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مذهبی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است