سایت رد پیکس
من به اندازه‌ی غم های دلم پیر شدم

من به اندازه‌ی غم های دلم پیر شدم


من به اندازه‌ی

غم های دلم پیر شدم

از تظاهر به جوان بودن خود سیر شدم


عکس نوشتهعکس نوشته غمگینعکس پروفایل غمگینعکس غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط من به اندازه‌ی غم های دلم پیر شدم

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته غمگین