سایت رد پیکس
من به مردی وفا نمودم و او پشت پا زد

من به مردی وفا نمودم و او پشت پا زد


من به مردی وفا نمودم و او
پشت پا زد به عشق و امیدم
هر چه دادم به او حلالش باد
غیر از آن دل که مفت بخشیدم ... !!!
#فروغ_فرخزاد


عکس نوشتهعکس نوشته زنعکس پروفایل زن
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته زن


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط